Kontaktní informace

V případě zájmu a pro dohodnutí konkrétních podmínek realizace projektu kontaktujte pracoviště kulturní antropologie FF UP v Olomouci:

Jaroslav Šotola, Ph.D.

jaroslav.sotola@upol.cz

Hlavní řešitelka

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
andrea.preissova@upol.cz

Projektová manažerka

Ing. Irena Švachová
irena.svachova@upol.cz

Koordinátorka projektu

Mgr. et Bc. Jana Máčalová
jana.macalova@gmail.com

Adresa pracoviště

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Katedra sociologie a andragogiky
Sekce kulturní a sociální antropologie

tř. Svobody 26, 771 47 Olomouc

Ukádám...