Předsudek má mnoho podob

autorka: Mgr. Martina Hájková

 

Výchozí předpoklady:

Postoje žáků k lidem, se kterými se běžně setkávají, jsou do značné míry ovlivněny prvním dojmem a předsudky. Žáci tak mají tendenci hodnotit člověka podle toho, jak vypadá, co má na sobě, posmívat se spolužákovi, který nosí brýle, světlovlasá spolužačka je z jejich pohledu „hloupá blondýna“ a silnějšího spolužáka si do týmu v hodině tělesné výchovy také nevybírají. Když k těmto předsudkům přidáme navíc ještě podobně negativní postoje vůči příslušníkům různých etnických, národnostních, náboženských a dalších skupin, objeví se nám celá škála předsudků, které ovlivňují žáky základních i středních škol v jejich postojích a jednání vůči různým skupinám lidí, se kterými se denně setkávají. Může docházet ke ztotožňování pojmu předsudek a stereotyp, žáci základních škol nemusejí navíc zmíněným pojmům správně rozumět.

Anotace:

Žáci si prostřednictvím několika aktivit vyzkouší, jaké to je, když jsou nuceni pod tlakem vybírat na základě prvního dojmu a také jak veliké následky to pro člověka, který se stane obětí takového jednání, může mít. Budou pracovat se svými vlastními zkušenostmi a ujasní si podstatu propojených jevů, jakými předsudek a diskriminace jsou. Jak napovídá sám název workshopu, žáci si mnohdy neuvědomují, že předsudkem je i ono posmívání se některým spolužákům, pojem předsudek často chápou pouze ve vztahu k etnickým či národnostním menšinám.

Cíle:

  • odhalit vlastní předsudky při posuzování lidí na základě prvního dojmu,
  • uvědomit si, že předsudky mohou být v nás samotných často velmi hluboce zakořeněny, takže si jejich působení na naše jednání mnohdy vůbec neuvědomujeme,
  • vnímat pojem předsudek v širším kontextu, nikoliv pouze ve spojení s příslušníky jiných kultur, národností či etnických skupin,
  • uvědomit si, že naše jednání ovlivněné předsudky může mít na člověka, který se stal objektem takových postojů často i velmi závažné důsledky,
  • vžít se do pozice člověka, vůči kterému jeho okolí jedná pod vlivem předsudků,
  • přijít na to, co může v boji proti předsudkům udělat každý z nás.

 

Ukádám...